Pracovnělékařské služby
Kontakt: K nemocnici 2814 Kladno 272 01 3.patro 1.Všeobecné polikliniky Kladno vedle nám. Svobody
Telefon: (+420) 313 582 851
Na základě zákona 373/2011 Sb. musí zaměstnavatel zajistit zaměstnancům a uchazečům o zaměstnání pracovně lékařské služby u poskytovatele těchto služeb. JASUPREN s.r.o. v rámci pracovně lékařských služeb poskytuje: vstupní prohlídky periodické prohlídky mimořádné prohlídky výstupní prohlídky následné prohlídky Za tímto účelem je se zaměstnavatelem sjednána Smlouva o poskytování pracovně lékařských služeb. V případě zájmu o tyto služby je možné se dohodnout na e-mailu ZPP@jasupren.cz
Ordinace praktického lékaře MUDr. Jana Sůvová